HAVETS STEMME

Havets Stemme er en forestilling av og med forteller Marianne Ek Hagen og musiker Marte Røyeng. Fortellinger fra nordlige kystområder blir formidlet på nordnorsk, innpakket i et lydbilde av mandolin og sang. Fortellingene som formidles er tradisjonelle eventyr og myter fra kystområder. Publikum møter draugen, marmæler, selkvinner og andre mystiske vesen som finnes i havet. Det handler om havets store krefter satt opp mot menneskelig vilje. Havets Stemme skaper undring, ærefrykt og ny innsikt om havets betydning for oss - før og nå. Den har flere lag og appellerer dermed til en bred målgruppe, men er spesielt egnet for barn og unge. Forestillingen ble spilt i Oslo, Hamar og på Borg og Røst Lofoten i løpet av 2016, samt ved Rabalderfestivalen i Molde, på Asylet i Oslo og på Nye Gressholmen Kro sommeren 2017. Spilles også på Gressholmen Kro 12. august 2018 kl. 14.00!

Medvirkende:

MARIANNE EK HAGEN - forteller

MARTE RØYENG - musiker

INGRID NORDAHL - design

Foto: Ingrid Nordahl

Foto: Ingrid Nordahl

Mer musikk av Marte Røyeng finnes på soundcloud her: