OPP

OPP er en workshoprekke for enslige mindreårige flyktninger
utført på flere mottak i Norge.

En teaterpedagog, en sirkusartist, en barnevernspedagog og en kunstner gjennomfører ulike prosjekt med ungdommene.
Vi lager musikkvideo, enkle teatervisninger og jobber med fortellinger, musikk og enkel psykoedukasjon.
Vi har møtt ressurssterke og engasjerte ungdommer som har imponert oss kraftig!
Vi gleder oss over å ha fått støtte fra UDI til prosjektet i 2016, 2017 og vi jobber med en ny workshoprekke i 2018.

Kontaktperson for prosjektet er Eivor Lægreid: eivorland@gmail.com
(Av hensyn til de involverte kan vi ikke dele bilder og detaljer om OPP,
men vi kan fortelle mer muntlig!)