Levd Ugress - forprosjekt til en fremtidig forestilling

Konsept for forestilling

Til grunn for dette forprosjektet ligger spørsmål knyttet til forholdet mellom mennesker og planter gjennom personlige minner hos eldre. Vi ønsker å gjøre en innsamling og kunstnerisk bearbeidelse av et research materialet, med mål om å utvikle en dokumentarisk scenetekst, som i neste omgang kan bli en musikk og fortellerforestilling for ungdom.

I research perioden vil vi samle kunnskap om bruk av planter i mat og medisin som folk har i levende minne. Vi vil samle minnene fra kvinner og menn over 67 år bosatt i Groruddalen, uavhengig av kulturell bakgrunn eller opprinnelsesland. Minnene kan reflektere forholdet mellom mennesker og planter i en annen tid enn vår egen, sett gjennom den subjektive opplevelsen til informanten.

Kunnskap om forholdet mellom mennesker og planter i våre besteforeldres livstid er sentralt i dette forprosjektet. Denne Kunnskapen kan reflektere enorme endringer i samfunnet over kort tid, historier som kan vekke følelser og refleksjoner, og informasjon og verdifulle ressurser nordmenn, og nordmenn med innvandrerbakgrunn kan besitte.

 

De medvirkende

I dette prosjektet samarbeider fagpersoner og kunstnere med samme visjon: å la fortidens minner om nyttevekster leve videre. Teamet består av intervjuer/forteller, musiker, dramaturg, produsent, scenograf og biokunstner.

Forestillingen produseres av Øyteateret, som siden 2014 har utviklet sin spisskompetanse på forholdet mellom mennesket og naturen, gjennom åtte scenekunstproduksjoner.  Øyteateret har base i Oslo, og har siden 2014 mottatt driftstøtte fra kommunen. Øyteaterets Andrea Skotland (kulturprosjektledelse fra Lillehammer, og teatervitenskap fra Universitetet i København) vil bidra med produksjon og dramaturgi, Komponist og musiker Nils Vinjord, bio-kunstner Rose Leahy og scenograf Amanda Baum. I tillegg til dramaturgisk innspill fra Dramatikkens hus, der vi ønsker å gjennomføre et skriveverksted.

Prosjektansvarlig Mari Jerstad har en bachelorgrad innen vestlig urtemedisin fra universitetet i Lincoln, England, der hun blant annet hadde emner i biologi og kvalitativ forskning. Hun er også utdannet økologisk agronom (Sogn jord og hagebruksskolen). Hun har kunstnerisk erfaring som forteller i Den kulturelle skolesekken (som med forestillingen Helter fra grøftekanten).

Tidligere forestilling av Mari Jerstad og fortellerhuset: Helter fra grøftekanten

 

 

 

Utsnitt av trykk, av Hedda Grevle Ottesen

Utsnitt av trykk, av Hedda Grevle Ottesen

 
Mari Jerstads hjemmeside:  marikaape.no

Mari Jerstads hjemmeside: marikaape.no