MIKROBIA premiere 2019

Bilder fra visuelt verksted 16. - 18.august 2017

Mikrobia blir en audiovisuell figurteaterforestilling om mikroorganismenes evolusjonshistorie. Med Mikrobia vil vi formidle naturvitenskap med scenekunst, og sanse- og synliggjøre et mikroskopisk univers som ellers er usynlig for oss mennesker.

Forestillingen starter som en messende skapelsesmyte, hvor vitenskap og poesi smelter sammen i en fortelling om jordas begynnelse. Vi viser utdrag fra den mikrobiologiske verdenshistorien, blant annet om bakteriell sex og parasitter. Videre beveger vi oss inn i et fremtidsscenario hvor menneskeheten for lengst er utdødd, og mikrobene uforstyrret fortsetter sine liv på evig jakt etter nye symbioser. Kan menneskets dystopi kan være en utopi?

I mai gjennomførte vi et tekstverksted på Dramatikkens hus. I august fikk vi låne Blitz's lokaler og gjennomførte et visuelt verksted støttet av Kulturrådet. I 2018 ble sceneteksten ferdigstilt. Øyteateret har planer om samarbeid med Figur i Fossekleiva og Vega Scene om reisen videre inn i mikrokosmos!

Medvirkende forestilling 2019:

Scenetekst: Amalie Olesen
Instruktør: Ellen Jerstad
Musiker: Sjur Miljeteig
Produsent: Ellen Jerstad og Andrea Skotland
Dramaturg: Andrea Skotland og Elin Amundsen Grinaker
Scenografer: Amanda Baum, Rose Leahy  (klikk på navnene for nettside)
Figurførere: Oda Kirkebø Nyfløtt, Vincent Vernerie & Rose Leahy

Klipp + lyddesign i video: Truls Foss / Foto: Aurora Brekke

Medvirkende i video / forprosjekt 2017:

Figurførere/skuespillere på Dramatikkens hus.: 
Oda Kirkebø Nyfløtt, Jo Even Bjørke & Vincent Vernerie.
Dramaturg på Dramatikkens hus: Morten Cranner
Scenografer: Amanda Baum, Rose Leahy  (klikk på navnene for nettside)
Produsent/dramaturg: Andrea Skotland
Scenetekst: Amalie Olesen
Instruktør: Ellen Jerstad

Bacteria are not half-hewn but fully living and evolved beings that have been thriving for more than 3500 million years. The greatest chemical inventors in the history of the Earth, they are not ‘just germs.’ Because of the conservative material nature of reproducing life, bacterial cells retain clues to the chemistry of Earth’s surface as it existed in the remote past. ... bacteria were the first to breathe oxygen and to swim. And they are also our relatives, which probably explains why we submit bacteria to such slander. (Myra Hird)