Mikro - en babyforestilling

Mikro blir en danseteaterforestilling som utforsker mikrokosmos. Genetisk utveksling, symbiose og vekst behandles estetisk, i en forestilling for 0-2 åringer med sitt voksne følge. Vårt mål er å skape en sanselig og forunderlig forestilling. Mikro vil rette seg mot hele publikums sanseapparat, både lyd, lukt, smak, taktilitet og syn kan stimuleres. Forestillingen er nonverbal og dramaturgien bygges opp rundt utforskningen av tre biologiske prinsipper vi kaller; mikrobefødsel, matruska-prinsippet, og genetisk utveksling. 


Mikro lages i samarbeid mellom Ellen Jerstad, Roza Moshtaghi, Anja Lauvdal, Heida Johannesdottir, Amanda Baum, Rose Leahy, Caisa Strømmen Røstad, Caroline Sprott, Ida Haugen og Andrea Skotland. Mikro produseres av Øyteateret for Dansens Hus som en del av prosjektet STOR kunst for små barn i perioden 2019-2022.

Over er en kort video fra forprosjektet til det parallelle prosjektet Mikrobia, en iscenesettelse av Amalie Olesen manus Opphav. Denne forestillingen utforsker mikrobiologi sammen den samme scenografiduoen Baum / Leahy.

Babyfroestillingen Mikro lages som en del av STOR kunst for små barn. Dette prosjektet er initiert og ledet av Dansens Hus og finansiert av Dansens Hus og Sparebankstiftelsen DNB. Målet er å produsere tre kunstnerisk interessante og nyskapende danseforestillinger av høy kvalitet, samt bidra til at forestillingene formidles til et stort publikum bestående av små barn og deres familier i Norge så vel som internasjonalt. Målet er å bidra til bærekraftige produksjoner, som kan turnere i mange år og bidra til å stimulere interessen for kunstopplevelser hos stadig nye publikummere. 

Nedenfor finnes bilder fra en utstilling Cellular Sanctum av Baum / Leahy på The Florence Trust i London. CELLULAR-SANCTUM