Om Øy

Øy er en scenekunstplattform som produserer og fremfører scenekunst. Vi er et turnerende teater, som reiser ut og spiller på blant annet gallerier, skoler, festivaler, og øyene i Oslofjorden. Hovedmålgruppen vår er barn og unge. Gjennom vårt teaterarbeid vil vi bidra til et inkluderende og bærekraftig samfunn ved å styrke barn og unges identitet knyttet til kultur- og naturforståelse. Vi er et felleskap av teatermakere med spisskompetanse innen figurteater, teatervitenskap og fortellerkunst. Øyteateret har også medlemmer som arbeider innen visuell kunst, musikk, tekst, juss og økofilosofi, som bidrar med verdifull kompetanse.

DRIFTSTEAM

Instruktør og scenekunstner Ellen Jerstad &
dramaturg og produsent Andrea Skotland

Kontakt oss på: oyteateret@gmail.com