Om Øy

Øy er en scenekunstplattform som produserer og fremfører scenekunst. Vi er et turnerende teater, som reiser ut og spiller på blant annet gallerier, skoler, festivaler, og øyene i Oslofjorden. Hovedmålgruppen vår er barn og unge. Gjennom vårt teaterarbeid vil vi bidra til et inkluderende og bærekraftig samfunn ved å styrke barn og unges identitet knyttet til kultur- og naturforståelse. Vi er et felleskap av teatermakere med spisskompetanse innen figurteater, teatervitenskap og fortellerkunst. Øyteateret har også medlemmer som arbeider innen visuell kunst, musikk, tekst, juss og økofilosofi, som bidrar med verdifull kompetanse.

Kontakt oss på: oyteateret@gmail.com

KJERNEN

Ellen Jerstad Andrea Skotland Marianne Ek Hagen

MEDSKAPERE

I hver produkjon knytter vi til oss ulike kunstnere.

Torgeir Vassvik (Usynlige grenser), Eirik Fagerheim Kalsås (Dit du kom fra, Egg), Amalie Olesen (Egg, Mikrobia), Ida Frisch (Alyona og bror Ivan, Dit du kom fra, OPP), Pierrick Lefevre (Alyona og bror Ivan, Dit du kom fra), Marte Røyeng (Havets Stemme), Helge Heikkilä (Den jeg var i morgen), Ilker Dursun (Aylona og bror Ivan), Johanna Foss (Dit du kom fra), Eivor Lægreid (OPP).

STYRET 2018-2019

Agnes Lindberg (styreleder), Knut Alfsen, Annelie Ott, Eirik Fagerheim Kalsås, Andrea Skotland, Ellen Jerstad.

TIDLIGERE STYREMEDLEMMER

Kate Pendry, Martin Lee Müeller (vara), Marit Jerstad, Knut Harris.

Org.nr.: 913 308 190